Khoa Ngoại ngữ

Tin tức sự kiện nổi bật

Tin tức sự kiện nổi bật

KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC LỄ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 62

  • 08/11/2020
  • 23

Thông báo

Tin tức

KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC LỄ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 62

  • 08/11/2020
  • 23

Video

Video giới thiệu khoa

Video Tri ân K59 dành tặng quý thầy cô Khoa Ngoại ngữ

https://youtu.be/ewiguu482Ps

Ban tư vấn tuyển sinh

Th.S LÊ HOÀNG DUY THUẦN (Phó trưởng Khoa)
SĐT: 090 948 92 04
Email: thuanlhd@ntu.edu.vn

TS. HOÀNG CÔNG BÌNH 
SĐT: 091 682 27 67
Email: binhhc@ntu.edu.vn

Th.S NGÔ QUỲNH HOA
SĐT: 091 499 16 06
Email: hoanq@ntu.edu.vn

Tin Tuyển dụng

KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC LỄ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 62

  • 08/11/2020
  • 23

Hình ảnh về Khoa