Định hướng nghiên cứu Khoa học

Chiến lược trọng tâm về nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ trong những năm gần đây là tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung), vì vậy Khoa đã tổ chức nhiều hoạt động hội thảo khoa học và tập huấn quốc tế để nâng cao kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và tư duy khoa học cho đội ngũ giảng viên. Trong nhiều năm học từ niên khóa 2011-2012 đến nay, Hội đồng Khoa học và đào tạo của Khoa đã được thành lập và duy trì liên tục với nhiệm vụ là cố vấn về khoa học, đào tạo, xây dựng chương trình và phát triển đội ngũ cán bộ cho Khoa. Ngoài ra, Khoa đã thành lập các nhóm nghiên cứu để chuẩn bị cho công tác NCKH các năm tiếp theo.