Thông báo

Thông tin tuyển sinh

Ban tư vấn tuyển sinh

Th.S LÊ HOÀNG DUY THUẦN (Phó trưởng Khoa)
SĐT: 090 948 92 04
Email: thuanlhd@ntu.edu.vn

TS. HOÀNG CÔNG BÌNH
SĐT: 091 682 27 67
Email: binhhc@ntu.edu.vn

TS. TRẦN THỊ MINH KHÁNH
SĐT: 090 514 02 45
Email: khanhttm@ntu.edu.vn

Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019
15/10/2020
Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019

Thông tin và chương trình đào tạo cho ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học và Cao đẳng) của Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Nha Trang năm 2019

Hình ảnh về Khoa