Công trình nghiên cứu Khoa học

  1. Chủ đề: DẠY HỌC NGOẠI NGỮ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
  2. Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 27/06/2020
  3. Địa điểm: Phòng Lab3, Nhà đa năng, Trường Đại học Nha Trang
  4. Danh sách cá nhân tham dự hội thảo:
  • Toàn thể CBVC khoa Ngoại ngữ
  • Giảng viên thỉnh giảng: Võ Tú Phương
  • Các thầy cô Khoa Ngoại ngữ vắng mặt: Cô Khánh (đi dạy xa), Cô Diệp (đi dạy xa), Cô Nhu (đi học cao học), Cô Thư (nghỉ chế độ), Cô Lan (đi công tác)
  1. Các báo cáo tại hội thảo:

*Báo cáo 1: Khảo sát nhu cầu của sinh viên trong việc học với ứng dụng E-learning – ThS. Phạm Thị Minh Châu

*Báo cáo 2: Khảo sát về việc làm nhóm online của sinh viên học phần Nói 4. - ThS Lê Thị Thu Nga

*Báo cáo 3: Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống NTU E-learning từ góc nhìn của một số học phần dành cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Nha Trang - ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

*Báo cáo 4: Tình hình học tiếng anh Online không chuyên các lớp B1.2 trong giai đoạn dịch COVID19 - ThS- Phạm Thị Hải Trang

*Báo cáo 5: Dạy và học từ vựng trên Smartphone - ThS. Nguyễn Trọng Lý

*Báo cáo 6: Dạy học trên tác vụ - mô hình phát triển tính tự học của sinh viên – ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

*Báo cáo 7: Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong học phần ngữ pháp đối với sinh viên chuyên ngữ - ThS. Nguyễn Phan Quỳnh Thư

*Báo cáo 8: Làm đề án bài tập về nhà cải thiện kỹ năng viết đoạn văn cho sinh viên chuyên ngữ - ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

*Báo cáo 9: Giảng dạy tiếng Anh ở đại học trong thời kỳ hội nhập – ThS. GVC. Nguyễn Hoàng Hồ

*Báo cáo 10: Phản hồi của sinh viên năm nhất về môn học Nhập môn ngôn ngữ Anh – ThS. Trần Thị Cúc

Xem kỷ yếu HT Khoa (tại đây)