Search

Công trình nghiên cứu Khoa học

  1. Chủ đề: DẠY HỌC NGOẠI NGỮ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
  2. Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 27/06/2020
  3. Địa điểm: Phòng Lab3, Nhà đa năng, Trường Đại học Nha Trang
  4. Danh sách cá nhân tham dự hội thảo:
  • Toàn thể CBVC khoa Ngoại ngữ
  • Giảng viên thỉnh giảng: Võ Tú Phương
  • Các thầy cô Khoa Ngoại ngữ vắng mặt: Cô Khánh (đi dạy xa), Cô Diệp (đi dạy xa), Cô Nhu (đi học cao học), Cô Thư (nghỉ chế độ), Cô Lan (đi công tác)
  1. Các báo cáo tại hội thảo:

*Báo cáo 1: Khảo sát nhu cầu của sinh viên trong việc học với ứng dụng E-learning – ThS. Phạm Thị Minh Châu

*Báo cáo 2: Khảo sát về việc làm nhóm online của sinh viên học phần Nói 4. - ThS Lê Thị Thu Nga

*Báo cáo 3: Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống NTU E-learning từ góc nhìn của một số học phần dành cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Nha Trang - ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

*Báo cáo 4: Tình hình học tiếng anh Online không chuyên các lớp B1.2 trong giai đoạn dịch COVID19 - ThS- Phạm Thị Hải Trang

*Báo cáo 5: Dạy và học từ vựng trên Smartphone - ThS. Nguyễn Trọng Lý

*Báo cáo 6: Dạy học trên tác vụ - mô hình phát triển tính tự học của sinh viên – ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

*Báo cáo 7: Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong học phần ngữ pháp đối với sinh viên chuyên ngữ - ThS. Nguyễn Phan Quỳnh Thư

*Báo cáo 8: Làm đề án bài tập về nhà cải thiện kỹ năng viết đoạn văn cho sinh viên chuyên ngữ - ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

*Báo cáo 9: Giảng dạy tiếng Anh ở đại học trong thời kỳ hội nhập – ThS. GVC. Nguyễn Hoàng Hồ

*Báo cáo 10: Phản hồi của sinh viên năm nhất về môn học Nhập môn ngôn ngữ Anh – ThS. Trần Thị Cúc

Xem kỷ yếu HT Khoa (tại đây)

 

In nội dung

Trong những năm qua đội ngũ GV khoa NN đã nghiên cứu một số đề tài điển hình như sau:

1. Đổi mới PPGD (Innovation): Đề tài "Metacognitive strategies to improve Writing skills of English-major first year students at Nha Trang University". (Đọc tóm tắt bài viết)

2.
Đổi mới PPGD (Innovation): Đề tài "Using Electronic Portfolios to Promote Speaking Skills for EFL Adult Learners at Nha Trang University: An Investigation into Learners’ Perceptions"
(Đọc tóm tắt bài viết)

3. Đổi mới PPGD (Innovation): Đề tài "The use of Group Oral Presentation to develop Student-centred Learning in British culture class at Nha Trang University" (Đọc tóm tắt bài viết)

4. Báo cáo đề tài nghiên cứu Khoa học của sinh viên: "THỰC TRẠNG HỌC TIẾNG ANH THEO CHUẨN QUỐC TẾ TOEIC CỦA SV KHÔNG CHUYÊN NGỮ KHÓA 52 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG CƠ HỌC TIẾNG ANH TÍCH CỰC CHO SV", do sinh viên Nguyễn Thị Hải khóa 50 TABPD thực hiện dưới sự hướng dẫn của ThS. Đặng Kiều Diệp, GV Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CẤP KHOA VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 NĂM HỌC 2013-2014Hội nghị thảo luận về phương pháp đổi mới giảng dạy ở khoa ngoại ngữ trong học kỳ 1, bao gồm các bài viết sau: (xem nội dung kỷ yếu)

 

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO CÁO

1.  SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ LẪN NHAU ĐỐI VỚI KỸ NĂNG NÓI VÀ ĐỌC HIỂU

ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

2. HỌC TIẾNG TRUNG THÔNG QUA TRÒ CHƠI  - PHƯƠNG PHÁP VÀ HIỆU QUẢ 
ThS. Phạm Thị Minh Châu

3. LỢI ÍCH VÀ THỰC TRẠNG CỦA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
ThS. Nguyễn Trong Lý

4. ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC NHA TRANG
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

5. “ĐI THỰC TẾ - TRẢI NGHIỆM”: MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO CÁC KỸ NĂNG “MỀM” HIỆU QUẢ CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ 
ThS. Nguyễn Phương Lan

In nội dung

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA LẦN I (năm học 2018-2019)

1. Chủ đề hội thảo: Tính tự học của SV

2. Mục đích hội thảo: Với chủ đề “Nâng cao tính tự học SV”, hội thảo nhằm hướng đến sự thay đổi và cải tiến trong phương hướng giảng dạy với mục đích giúp sinh viên khối chuyên ngữ và không chuyên ngữ xây dựng được tính tự học ngoại ngữ.

3. Thời gian tổ chức: 7g30 ngày 20/04/2019

4. Địa điểm: Phòng LAB 3

5. Thành phần tham dự: Toàn thể GV khoa Ngoại ngữ và một số GV mời giảng

6. Thành phần Ban tổ chức:

- Chủ tọa: TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

- Thư kí: Th.S Nguyễn Thị Diệu Phương

7. Nội dung hội thảo:

*** Chủ đề 1: Các nghiên cứu về phương pháp tự học

Tham luận 1: Nâng cao hiệu quả tự học môn đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ Đại học Nha Trang - TS. Trần Thị Minh Khánh

Tham luận 2: Thực trạng và giải pháp cải thiện việc tự học cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất - ThS. GVC Trần Thị Thu Trang & ThS. Trần Thị Cúc

Tham luận 3: Một số quan điểm về nâng cao tính tự học ngoại ngữ - ThS. Lê Cao Hoàng Hà

Tham luận 4: Giúp sinh viên tự nâng cao kĩ năng dịch thuật TA thương mại - ThS. GVC Nguyễn Hoàng Hồ


*** Chủ đề 2: Sử dụng CNTT (E- learning, smartphone,…) trong việc nâng cao tính tự học của sinh viên

Tham luận 5: Dạy và học E-learning tại ĐH Nha Trang – Một số khó khăn và thuận lợi - ThS. Phạm Thị Hải Trang & ThS. Lê Thị Thu Nga

Tham luận 6: Sinh viên không chuyên ngữ tự học từ vựng bằng nhật ký Online - ThS. Phạm Thị Kim Uyên

Tham luận 7: Sinh viên chuyên ngữ ĐHNT sử dụng Facebook để học Tiếng Anh như thế nào - ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

Tham luận 8: Điện thoại thông minh trong việc nâng cao tính chủ động luyện kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất - ThS. Nguyễn Trọng Lý


>>>>> Kỷ yếu Hội thảo: tải tại đây.

In nội dung

Bộ môn Biên-Phiên dịch:


- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng học Tiếng Anh thông qua bài tập trực tuyến của sinh viên khối không chuyên ngữ tại trường Đại học Nha Trang

- Thành viên nhóm đề tài:
1/ ThS. Đặng Kiều Diệp (chủ nhiệm đề tài)
2/ TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
3/ ThS. Lê Cao Hoàng Hà
4/ ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

- Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 04/2018 đến tháng 04/2019)

- Mục tiêu đề tài:

+ Đánh giá thực trạng học Tiếng Anh thông qua làm bài tập trực tuyến của sinh viên khối không chuyên ngữ học giáo trình LIFE A2 tại trường Đại học Nha Trang;
+ Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng học Tiếng Anh thông qua làm bài tập trực tuyến của sinh viên khối không chuyên ngữ đang học giáo trình LIFE A2 tại trường Đại học Nha Trang;
+ Chia sẻ kết quả nghiên cứu với các trường đang sử dụng cùng bộ giáo trình LIFE giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng sinh viên không chuyên ngữ tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Việt Nam.
Bộ môn Thực hành tiếng:- Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả dạy và học Tiếng Anh không chuyên ngữ tại trường Đại học Nha Trang theo định hướng của đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2018-2025

- Thành viên nhóm đề tài: 
1/ TS. Trần Thị Minh Khánh (chủ nhiệm đề tài)
2/ TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
3/ ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh
4/ ThS. Trần Thị Thu Trang
5/ ThS. Lê Thị Thu Nga

- Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 03/2018 đến tháng 03/2019)

- Mục tiêu đề tài:
+ Nghiên cứu vận dụng khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ.
+ Đề xuất các giải pháp với nhà trường bằng cách vận dụng linh hoạt các yêu cầu của khung chuẩn châu Âu sao cho phù hợp với tình hình cụ thể của trường Đại học Nha Trang.
+ Giúp nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng.

In nội dung

1. Chủ đề hội thảo: Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ không chuyên

2. Mục đích hội thảo: Với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ không chuyên”, hội thảo nhằm hướng đến sự thay đổi và cải tiến trong phương hướng giảng dạy với mục đích giúp sinh viên đạt được kết quả cũng như tiêu chí cụ thể mà bản thân mỗi người học đặt ra. Hơn thế nữa, thực tế xã hội cho thấy những phương pháp giảng dạy cũ gần như đã trở nên bất hợp lí và xu hướng hội nhập – toàn cầu hóa rõ ràng cần sự thích nghi và thay đổi của khá nhiều phương diện liên quan. Những tham luận và các bài nghiên cứu trong hội thảo sẽ xoay quanh vấn đề này nhằm tạo ra được hướng thay đổi phù hợp nhất.

3. Thời gian tổ chức: 14g00 ngày 22/06/2018

4. Địa điểm: Phòng họp số 4

5. Thành phần tham dự: Đại diện BGH, các phòng ban, Khoa/Viện và toàn thể GV khoa Ngoại ngữ

6. Thành phần Ban tổ chức:

- Chủ tọa: TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

- Thư kí: Th.S Trần Thị Thu Trang

7. Nội dung hội thảo:

Tham luận 1: Khảo sát nguyên nhân ảnh hưởng việc học Tiếng Anh của SV không chuyên ngữ - TS. Võ Nguyễn Hồng Lam & Th.S Lê Hoàng Duy Thuần (xem Toàn văn)

Tham luận 2: Teaching General English in the Development of Artificial Intelligence - TS. Hoàng Công Bình (xem Toàn văn)

Tham luận 3: Tình hình dạy và học Tiếng Anh không chuyên ngữ của các trường đại học Việt Nam & Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ trường ĐH Nha Trang - TS. Trần Thị Minh Khánh (xem Toàn văn)

Tham luận 4: Đặc điểm ngôn ngữ thường gặp trong phần thi Nghe tả tranh của bài thi trình độ B1 Cambridge - Th.S Nguyễn Thị Thúy Hồng (xem Toàn văn)

Tham luận 5: Thực trạng việc học từ vựng của SV không chuyên ngữ và giải pháp - Th.S Phạm Thị Hải Trang (xem Toàn văn)

Tham luận 6: Yếu tố ảnh hưởng Tiếng Anh không chuyên A1-A2 và phương hướng giải quyết - Th.S Nguyễn Trọng Lý (xem Toàn văn)

Tham luận 7: Một số biện pháp giúp SV hứng thú học Tiếng Trung tại trường ĐH Nha Trang - Th.S Phạm Thị Minh Châu (xem Toàn văn)

Tham luận 8: Đánh giá giáo trình LIFE dưới góc nhìn của GV - Th.S Trần Thị Thúy Quỳnh (xem Toàn văn)

Tham luận 9: Khảo sát về làm BT online của SV không chuyên trình độ A2.2 tại trường ĐH Nha Trang - Th.S Lê Thị Thu Nga & Th.S Trần Thị Cúc (xem Toàn văn)

In nội dung

1. Chủ đề hội thảo: Dạy học ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa

2. Mục đích hội thảo: Với chủ đề “Dạy học ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa”, hội thảo nhằm hướng đến sự thay đổi và cải tiến trong phương hướng giảng dạy với mục đích giúp sinh viên đạt được kết quả cũng như tiêu chí cụ thể mà bản thân mỗi người học đặt ra. Hơn thế nữa, thực tế xã hội cho thấy những phương pháp giảng dạy cũ gần như đã trở nên bất hợp lí và xu hướng hội nhập – toàn cầu hóa rõ ràng cần sự thích nghi và thay đổi của khá nhiều phương diện liên quan. Những tham luận và các bài nghiên cứu trong hội thảo sẽ xoay quanh vấn đề này nhằm tạo ra được hướng thay đổi phù hợp nhất.

3. Thời gian tổ chức: 08g30 ngày 01/02/2018

4. Địa điểm: Phòng họp số 4

5. Thành phần, số lượng người tham dự:

- Chuyên gia nước ngoài: TS. Paul Argodale (chuyên gia người Mỹ)

- GV khoa Ngoại ngữ: 25 giảng viên dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung, Nga, Pháp)

6. Thành phần Ban tổ chức:

- Chủ tọa: Th.S Võ Nguyễn Hồng Lam

- Thư kí: Th.S Trần Thị Cúc

7. Nội dung hội thảo:

STT

Nội dung hội thảo

Tên báo cáo KH triển khai nội dung

Tên tác giả

1

Nội dung 1: Xu hướng dạy và học trong thời kỳ hội nhập

Báo cáo 1: Sử dụng video từ internet trong giảng dạy từ vựng cho sinh viên không chuyên ngữ trình độ A1 (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 2: Vai trò Cố vấn học tập và việc học ngoại ngữ của sinh viên khối không chuyên ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế (Xem Tóm tắt)

ThS. Ngô Quỳnh Hoa
 

ThS. Lê Cao Hoàng Hà

2

Nội dung 2: Tự học của người học

Báo cáo 1: Nâng cao năng lực tự học cho sv chuyên ngữ: Một số thay đổi về mặt tư duy và hành động (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 2: Những ý kiến của sinh viên chuyên ngữ năm nhất về phiên âm tiếng anh giúp cải thiện kỹ năng phát âm (Xem Tóm tắt)

ThS. Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

3

Nội dung 3: Ngôn ngữ học ứng dụng trong thời kỳ toàn cầu hóa

Báo cáo 1: Tính gián tiếp trong giao tiếp tiếng Anh của sinh viên (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 2: Vai trò của tính hữu chứng – một phạm trù tình thái nhận thức – trong các bài viết luận học thuật IELTS (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 3: Tầm quan trọng của việc dạy tích hợp văn hóa và ngoại ngữ (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 4: Phương hướng truyền thụ cấu trúc câu trong Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ dựa trên ứng dụng từ học thuyết “ngữ pháp đại đồng” của Chomsky (xem Tóm tắt)

TS. Hoàng Công Bình

ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý
 

ThS. Trần Thị Thu Trang

ThS. Hồ Yến Nhi

4

Nội dung 4: Kiểm tra đánh giá và nhu cầu học ngoại ngữ 2

Báo cáo 1: Kiểm tra và đánh giá trong hoạt động giảng dạy tiếng Anh (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 2: Kiểm tra đánh giá kỹ năng nói Tiếng Anh thông qua thuyết trình đối với sinh viên cấp độ A2.2 (Xem Tóm tắt)

Báo cáo 3: Khảo sát nhu cầu thời lượng học tiếng Trung của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh -  ĐH Nha Trang (Xem Tóm tắt)

ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

ThS. Nguyễn Phương Lan


ThS. Phạm Thị Minh Châu

 

In nội dung

Nghiên cứu khoa học