TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH

  • 04-08-2022
  • /
  • Khoa Ngoại Ngữ
  • 18
  • Đào tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH

2 PHƯƠNG THỨC: ĐIỂM THI THPT (TỔ HỢP MÔN) VÀ ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

 

Hãy truy cập và xem chi tiết tại đây:

https://tuyensinh.ntu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/n/diem-san-xet-tuyen-va-dieu-kien-tieng-anh-theo-phuong-thuc-diem-thi-thpt-va-phuon?fbclid=IwAR3phBKcXW5GerC1iv9j7Lh7gOXJQfIJUuoRb1Brimg--Mo8VSjNzWLCOpk

 

Thí sinh tiếp tục đăng ký xét tuyển tại Hệ thống Bộ Giáo dục và đào tạo

Thời gian: 22/7 - 20/8/2022

Link đăng ký xét tuyển: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/

Mã trường: TSN

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC VIDEO CLIP "VẺ ĐẸP NTU"

Bài viết trước

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC VIDEO CLIP "VẺ ĐẸP NTU"

Bài viết liên quan