Thông báo mở hệ thống cho sinh viên xác nhận đăng ký học phần học kỳ I năm học 2022-2023

  • 23-08-2022
  • /
  • Khoa Ngoại Ngữ
  • 158
  • Đào tạo
Thông báo mở hệ thống cho sinh viên xác nhận đăng ký học phần học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo mở hệ thống cho sinh viên xác nhận đăng ký học phần học kỳ I năm học 2022-2023

Thời gian đăng ký:

- Đợt 1: Thời gian đăng ký: 08h00 ngày 25/8/2022 ÷ 17h00 ngày 05/9/2022

- Đợt 2: Thời gian đăng ký: 08h00 ngày 08/9/2022 ÷ 17h00 ngày 15/9/2022

Hình thức đăng ký:

- Sinh viên đăng ký Online

- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo https://sinhvien.ntu.edu.vn/ bằng tài khoản cá nhân để thực hiện xác nhận đăng ký các học phần bắt buộc và tự chọn theo khung chương trình đào tạo; đăng ký học vượt, học lại các học phần đã đăng ký kế hoạch học tập.

Kết thúc thời gian đăng ký Đợt 1, Nhà trường sẽ xóa các trường hợp sinh viên không xác nhận đăng ký học phần và hủy các lớp học phần không đủ điều kiện mở lớp theo quy định, để sinh viên đăng ký bổ sung các lớp học phần khác trong Đợt 2.

Trong thời gian đăng ký học phần, sinh viên thường xuyên truy cập vào trang web Phòng Đào tạo Đại học tại địa chỉ: https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/ và cổng thông tin trên hệ thống https://sinhvien.ntu.edu.vn/ để theo dõi các thông báo từ Nhà trường.

Ngày hội Tuyển dụng Việc làm lần 2 năm 2022

Bài viết trước

Ngày hội Tuyển dụng Việc làm lần 2 năm 2022
CLB TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

Tin tiếp theo

CLB TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

Bài viết liên quan

CLB TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11
24/11/2022

CLB TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

Chung kết Cuộc thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
14/11/2022

Chung kết Cuộc thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh chủ đề Teacher & Education
14/11/2022

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh chủ đề Teacher & Education

Tham quan và giao lưu văn hóa với CLB tiếng Trung
14/11/2022

Tham quan và giao lưu văn hóa với CLB tiếng Trung