PHÓNG SỰ VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ

  • 19-03-2022
  • /
  • Khoa Ngoại Ngữ
  • 115
  • Tin tức sự kiện
 

 

PHÓNG SỰ VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ
Phóng sự về Dự án Phát Triển Cộng đồng Anh ngữ do Khoa Ngoại ngữ chủ trì và thực hiện. Xin chân thành cảm ơn đội ngũ KTV đã bỏ nhiều tâm huyết lên ý tưởng và hoàn thiện phóng sự.

https://drive.google.com/file/d/1t_lS-jTafsMWHUuwkybPSPAcN1HS0wc0/view?usp=sharing

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

Bài viết trước

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

Bài viết liên quan

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ
19/03/2022

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

CUỘC THI ẢNH DUYÊN DÁNG ÁO DÀI NỮ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NTU
19/03/2022

CUỘC THI ẢNH DUYÊN DÁNG ÁO DÀI NỮ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NTU

KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN
19/03/2022

KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH
19/03/2022

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH