Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"

Ngày 08/06/2019, Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn chủ đề "Giảng dạy Văn học Mỹ" cho các GV giảng dạy tiếng Anh của Khoa.
Tải tệp đính kèm | Đọc online

Buổi tập huấn do từ chuyên gia Hoa Kỳ Danielle Fischer (đến từ tổ chức Fulbright). Trong buổi tập huấn này, cô Fischer đã chia sẻ các kinh nghiệm giảng dạy Văn học Mỹ dành cho đối tượng trọng tâm là trẻ em và những người trẻ như SV của trường.
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn này.


Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh

Bài viết trước

Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh
Sinh viên khoa Ngoại ngữ tham gia chương trình thực tế tại Phan Thiết

Bài viết tiếp theo

Sinh viên khoa Ngoại ngữ tham gia chương trình thực tế tại Phan Thiết

Bài viết liên quan