KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN

  • 19-03-2022
  • /
  • Khoa Ngoại Ngữ
  • 89
  • Công tác đoàn thể

Nhằm hưởng ứng Thanh niên, đội thi Dân vũ và đội Bóng đá Nam, Nữ của Khoa Ngoại ngữ Đại học Nha Trang sẽ tranh tài với các Khoa/Viện khác. Đây là một hoạt động bổ ích để gắn kết các hoạt động của khoa, đồng thời cũng là nơi giao lưu với các bạn sinh viên thuộc các khoa khác nhau trong trường.

KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH

Bài viết trước

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH
PHÓNG SỰ VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ

Tin tiếp theo

PHÓNG SỰ VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ

Bài viết liên quan

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ
19/03/2022

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

CUỘC THI ẢNH DUYÊN DÁNG ÁO DÀI NỮ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NTU
19/03/2022

CUỘC THI ẢNH DUYÊN DÁNG ÁO DÀI NỮ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NTU

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH
19/03/2022

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH