HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA THÁNG 2

  • 28-02-2022
  • /
  • Khoa Ngoại Ngữ
  • 121
  • Nghiên cứu khoa học

Với chủ đề “Dạy học Ngoại ngữ trong thời đại toàn cầu hóa”, hội thảo nhằm mục đích nghiên cứu, thảo luận các phương pháp GD trên cơ sở hướng đến tiệm cận việc dạy học ngoại ngữ ở các nước tiên tiến.

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA THÁNG 2

Thời gian tổ chức: ngày 23/ 2/2022

Địa điểm: Phòng Lab.

Nội dung hội thảo: 

Nội dung 1: Các nghiên cứu về việc nâng cao tính tự học cho sinh viên trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Nội dung 2: Các nghiên cứu liên quan đến giảng dạy trực tuyến

Nội dung 3: Các nghiên cứu về những phương pháp giảng dạy đang được ứng dụng

DU XUÂN NHÂM DẦN 2022

Bài viết trước

DU XUÂN NHÂM DẦN 2022
PHÓNG SỰ VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ

Tin tiếp theo

PHÓNG SỰ VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ

Bài viết liên quan

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ
19/03/2022

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

CUỘC THI ẢNH DUYÊN DÁNG ÁO DÀI NỮ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NTU
19/03/2022

CUỘC THI ẢNH DUYÊN DÁNG ÁO DÀI NỮ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NTU

KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN
19/03/2022

KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN