Cuộc thi viết tiếng Anh online 2019

NTU English club tổ chức cuộc thi viết tiếng Anh online 2019
Tải tệp đính kèm | Đọc online


 Còn gì nóng hơn CUỘC THI VIẾT TIẾNG ANH ONLINE 2019 đầu tiên do NTU EC tổ chức vào mùa hè này? 🔥🔥🔥

📥 Gửi ngay bài viết hay nhất của bạn đến hòm thư: clbngoainguntu@gmail.com

🔮 #Chủ_đề: Nếu bạn nhận được chỉ 2 điều ước từ Thần đèn trong câu chuyện Aladdin, bạn sẽ ước những gì? Hãy kể về 2 điều ước quý giá của mình và giải thích lý do cho sự lựa chọn ấy.

Bài viết số 1 (xem tại đây)

Bài viết số 2 (xem tại đây)

Bài viết số 3 (xem tại đây)

Bài viết số 4 (xem tại đây)  

Khoa Ngoại ngữ tổng kết năm học 2018-2019 và hội nghị CBVC

Bài viết trước

Khoa Ngoại ngữ tổng kết năm học 2018-2019 và hội nghị CBVC
Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

Bài viết tiếp theo

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

Bài viết liên quan

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ
20/01/2021

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE
20/01/2021

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3
06/01/2021

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3