CUỘC THI ẢNH DUYÊN DÁNG ÁO DÀI NỮ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NTU

  • 19-03-2022
  • /
  • Khoa Ngoại Ngữ
  • 171
  • Công tác đoàn thể

Khoa Ngoại ngữ tham gia cuộc thi duyên dáng áo dài nữ viên chức, người lao động với chủ đề chính "Duyên dáng áo hoa".

CUỘC THI ẢNH DUYÊN DÁNG ÁO DÀI NỮ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NTU
Một số hình ảnh:
KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN

Bài viết trước

KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN
PHÓNG SỰ VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ

Tin tiếp theo

PHÓNG SỰ VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ

Bài viết liên quan

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ
19/03/2022

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN
19/03/2022

KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH
19/03/2022

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH