Công bố chuyên ngành đào tạo mới - Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng)

  • 05-06-2018
  • /
  • Quản trị website
  • 326
Sáng ngày 26/05/2018, cùng với đại diện các Khoa, Viện khác thuộc trường ĐH Nha Trang, khoa Ngoại ngữ đã công bố chuyên ngành đào tạo mới thuộc quản lý của Khoa: chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng).
Công bố chuyên ngành đào tạo mới - Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng)
Chuyên ngành đào tạo mới của Khoa nằm trong 6 ngành, chuyên ngành đào tạo mới sẽ được tuyển sinh bắt đầu từ năm học 2018-2019 của Nhà trường.
Chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng) được mong đợi sẽ mở ra thêm cơ hội mới cho các bạn trẻ được học tập tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để có thể đáp ứng được nhu cầu về nhân lực trong các ngành du lịch dịch vụ của tỉnh nhà cũng như của các tỉnh thành phố trên khắp cả nước.


Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018

Bài viết trước

Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018
KHOẢNG KHẮC TRI ÂN - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM BÊN NTUEC

Bài viết tiếp theo

KHOẢNG KHẮC TRI ÂN - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM BÊN NTUEC

Bài viết liên quan

KHOẢNG KHẮC TRI ÂN - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM BÊN NTUEC
25/11/2021

KHOẢNG KHẮC TRI ÂN - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM BÊN NTUEC

CUỘC THI LỜI TRI ÂN THẦY CÔ - LỜI CẢM ƠN
25/11/2021

CUỘC THI LỜI TRI ÂN THẦY CÔ - LỜI CẢM ƠN

BUỔI SINH HOẠT ĐÓN MỪNG LỄ HỘI HALLOWEEN CỦA CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
10/11/2021

BUỔI SINH HOẠT ĐÓN MỪNG LỄ HỘI HALLOWEEN CỦA CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NHA TRANG HÀO HỨNG VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THÚ VỊ TẠI CLB TIẾNG TRUNG
26/10/2021

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NHA TRANG HÀO HỨNG VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THÚ VỊ TẠI CLB TIẾNG TRUNG