Nghiên cứu khoa học

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH LIFE TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

 • 08/09/2021
 • 102

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE

 • 20/01/2021
 • 551

Hội thảo Khoa học cấp Khoa - Khoa Ngoại ngữ 27/06/2020

 • 22/09/2020
 • 445

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"

 • 14/06/2019
 • 122

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)

 • 20/04/2019
 • 344

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"

 • 22/01/2019
 • 65

Tập huấn giáo trình LIFE (năm học 2018-2019)

 • 13/09/2018
 • 219

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần II (năm học 2017-2018)

 • 22/06/2018
 • 213

Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018

 • 12/05/2018
 • 230

Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh (ELT) lần III (năm học 2017-2018)

 • 21/04/2018
 • 200

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018)

 • 01/02/2018
 • 200

Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018)

 • 09/01/2018
 • 198