Nghiên cứu khoa học

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE

 • 20/01/2021
 • 405

Hội thảo Khoa học cấp Khoa - Khoa Ngoại ngữ 27/06/2020

 • 22/09/2020
 • 331

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"

 • 14/06/2019
 • 75

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)

 • 20/04/2019
 • 242

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"

 • 22/01/2019
 • 47

Tập huấn giáo trình LIFE (năm học 2018-2019)

 • 13/09/2018
 • 152

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần II (năm học 2017-2018)

 • 22/06/2018
 • 155

Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018

 • 12/05/2018
 • 166

Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh (ELT) lần III (năm học 2017-2018)

 • 21/04/2018
 • 137

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018)

 • 01/02/2018
 • 149

Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018)

 • 09/01/2018
 • 141