Hoạt động ngoại khóa

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3
06/01/2021

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3

Cuộc thi viết tiếng Anh online 2019
02/08/2019

Cuộc thi viết tiếng Anh online 2019

CLB Tiếng Anh tổ chức Hội thảo "How to Learn English Effectively"
30/11/2018

CLB Tiếng Anh tổ chức Hội thảo "How to Learn English Effectively"

Buổi ra mắt NTU English Club
30/11/2018

Buổi ra mắt NTU English Club

English Club 03/2018
28/09/2018

English Club 03/2018

English Club 12/2017
28/09/2018

English Club 12/2017