Hoạt động ngoại khóa

KHOẢNG KHẮC TRI ÂN - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM BÊN NTUEC

 • 25/11/2021
 • 24

BUỔI SINH HOẠT ĐÓN MỪNG LỄ HỘI HALLOWEEN CỦA CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 • 10/11/2021
 • 36

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NHA TRANG HÀO HỨNG VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THÚ VỊ TẠI CLB TIẾNG TRUNG

 • 26/10/2021
 • 37

CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K63

 • 13/10/2021
 • 90

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3

 • 06/01/2021
 • 595

Cuộc thi viết tiếng Anh online 2019

 • 02/08/2019
 • 236