Hoạt động ngoại khóa

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3

 • 06/01/2021
 • 434

Cuộc thi viết tiếng Anh online 2019

 • 02/08/2019
 • 174

CLB Tiếng Anh tổ chức Hội thảo "How to Learn English Effectively"

 • 30/11/2018
 • 36

Buổi ra mắt NTU English Club

 • 30/11/2018
 • 216

English Club 03/2018

 • 28/09/2018
 • 143

English Club 12/2017

 • 28/09/2018
 • 135