Công tác đoàn thể

Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020
20/01/2021

Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

Công đoàn Khoa Ngoại Ngữ tham gia hội thao mừng ngày 20/11
20/11/2019

Công đoàn Khoa Ngoại Ngữ tham gia hội thao mừng ngày 20/11

Công đoàn Khoa Ngoại ngữ đạt Giải Ba Bóng chuyền hơi nữ tại Hội thao CBVC năm 2018 nhân ngày 20/11
20/11/2018

Công đoàn Khoa Ngoại ngữ đạt Giải Ba Bóng chuyền hơi nữ tại Hội thao CBVC năm 2018 nhân ngày 20/11

Công đoàn Khoa Ngoại ngữ đạt thành tích cao tại Hội thao CBVC năm 2018 nhân ngày 19/05
28/09/2018

Công đoàn Khoa Ngoại ngữ đạt thành tích cao tại Hội thao CBVC năm 2018 nhân ngày 19/05

Khoa Ngoại ngữ đạt giải Khuyến khích Hội thi nấu ăn "Vào bếp bằng cả trái tim"
28/09/2018

Khoa Ngoại ngữ đạt giải Khuyến khích Hội thi nấu ăn "Vào bếp bằng cả trái tim"

Hội thao chào mừng 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
28/09/2018

Hội thao chào mừng 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh