Thông báo

Tổ chức trao tặng bằng khen cho sinh viên đạt thành tích tốt

  • 22/11/2019
Khoa Nn tổ chức chào cờ sv, trao tặng bằng khen cho các bạn sv đạt được thành tích học tập tốt với mong muốn thúc đẩy động cơ học tập của các bạn sv Khoa Ngoại ngữ.