Thông báo

Thông báo kêu gọi cổ vũ các đội tuyển thể thao Khoa Ngoại ngữ

  • 12/03/2018
Hòa theo không khí của tháng Thanh niên 03/2018 nhằm chào mừng 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn khoa kêu gọi các bạn SV trong Khoa nhiệt tình tham gia cổ vũ cho các đội tuyển điền kinh, cầu lông và bóng đá nam nữ của Khoa.

Thời gian và địa điểm thi đấu:
1.Môn bóng đá mini nam, nữ: Dự kiến 12/03/2018 đến 25/ 3/ 2018 từ 16h00 tại nhà thi đấu đa năng nhà trường.
2. Môn Cầu lông: từ 19/03/2018 đến 22/03/2018, từ 18h00 tại nhà thi đấu đa năng nhà trường.
       3. Điền kinh: 7h30 sáng thứ 7, ngày 24/03/2018 tại đường chạy Thanh Niên.