Thông báo

Thông báo chính thức về Hội thảo NCKH cấp Khoa lần I (năm học 2017-2018)

  • 30/01/2018
Kế hoạch tổ chức Hội thảo NCKH cấp Khoa lần I của Khoa Ngoại ngữ như sau:

- Thời gian: 8g30 ngày 01/02/2018
- Địa điểm: Hội trường số 4
- Chủ đề: Dạy học ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa
- Ngôn ngữ: Song ngữ Việt-Anh

Trân trọng kính báo!