Khung thời gian và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020

Khung thời gian và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020

Cuộc thi viết tiếng Anh online 2019

Cuộc thi viết tiếng Anh online 2019

Khoa Ngoại ngữ tổng kết năm học 2018-2019 và hội nghị CBVC

Khoa Ngoại ngữ tổng kết năm học 2018-2019 và hội nghị CBVC

Thông báo tuyển dụng viên chức  năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"

Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh

Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh

Khách sạn Premier Havana Nha Trang tuyển dụng nhân viên cho bộ phận tiền sảnh

Khách sạn Premier Havana Nha Trang tuyển dụng nhân viên cho bộ phận tiền sảnh

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)

Chương trình học bổng SV trao đổi học Học kì mùa Thu 2019 của Trường ĐH Ngoại ngữ Busan

Chương trình học bổng SV trao đổi học Học kì mùa Thu 2019 của Trường ĐH Ngoại ngữ Busan

Khoa Ngoại ngữ tham gia Tết Trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Khoa Ngoại ngữ tham gia Tết Trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"

GV Khoa Ngoại ngữ tổ chức chương trình Thiện nguyện Xuân 2019

GV Khoa Ngoại ngữ tổ chức chương trình Thiện nguyện Xuân 2019