Công đoàn Khoa Ngoại Ngữ tham gia hội thao mừng ngày 20/11

Công đoàn Khoa Ngoại Ngữ tham gia hội thao mừng ngày 20/11

Khoa Ngoại ngữ liên kết với Champa Island

Khoa Ngoại ngữ liên kết với Champa Island

Khách sạn Glow Scenia Bay tuyển dụng

Khách sạn Glow Scenia Bay tuyển dụng

Summer course program invitation

Summer course program invitation

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh 26/09/2019

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh 26/09/2019

Tuyển dụng sinh viên khoa ngoại ngữ

Tuyển dụng sinh viên khoa ngoại ngữ

Thank you letter

Thank you letter

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

Thông báo lịch gặp mặt sinh viên K61 của các khoa/viện như sau:

Thông báo lịch gặp mặt sinh viên K61 của các khoa/viện như sau: