LỄ PHÁT ĐỘNG DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ TẠI TỈNH KHÁNH HÒA”

LỄ PHÁT ĐỘNG DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ TẠI TỈNH KHÁNH HÒA”

Khai mạc cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2022

Khai mạc cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2022

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ 9/9

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ 9/9

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH LIFE TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH LIFE TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

QĐ 126 vv Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh (bổ sung thêm chuyên ngành Song ngữ Anh - Trung)

QĐ 126 vv Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh (bổ sung thêm chuyên ngành Song ngữ Anh - Trung)

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3