Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"

Ngày 16/01/2019, Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá" cho GV giảng dạy tiếng Anh của Khoa.
Tải tệp đính kèm | Đọc online

Buổi tập huấn nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ chuyên gia Hoa Kỳ Danielle Fischer (đến từ tổ chức Fulbright). Ngoài ra, buổi tập huấn còn có sự tham gia của GV đến từ trường THPT Nguyễn Trãi (Ninh Hòa).
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn này.GV Khoa Ngoại ngữ tổ chức chương trình Thiện nguyện Xuân 2019

Bài viết trước

GV Khoa Ngoại ngữ tổ chức chương trình Thiện nguyện Xuân 2019
Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

Bài viết tiếp theo

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

Related articles

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ
20/01/2021

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE
20/01/2021

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3
06/01/2021

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3