Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"

Ngày 08/06/2019, Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn chủ đề "Giảng dạy Văn học Mỹ" cho các GV giảng dạy tiếng Anh của Khoa.
Tải tệp đính kèm | Đọc online

Buổi tập huấn do từ chuyên gia Hoa Kỳ Danielle Fischer (đến từ tổ chức Fulbright). Trong buổi tập huấn này, cô Fischer đã chia sẻ các kinh nghiệm giảng dạy Văn học Mỹ dành cho đối tượng trọng tâm là trẻ em và những người trẻ như SV của trường.
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn này.


Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh

Bài viết trước

Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh
Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

Bài viết tiếp theo

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

Related articles

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ
20/01/2021

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE
20/01/2021

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3
06/01/2021

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3