Summer course program invitation

  • 25-09-2019
  • /
  • Quản trị website
  • 259
Summer course program invitation
Trường Đại học  Universitas Gadjah Mada, Indonesia thông báo tổ chức một khóa học hè dành cho sinh viên với chủ đề liên quan đến đạo đức và triết học (CONTEMPORARY ISSUES ON ETHICS AND APPLIED PHILOSOPHY). Sẽ có 20 học bổng cho tất cả các đối tác tham gia (bao gồm chỗ ở, học phí và ăn uống) trong thời gian 1 tuần từ ngày 3-10/11/2019 cho các ứng viên tham gia nếu đạt điều kiện (thông báo đinh kèm).
Để đạt được xem xét nhận học bổng nói trên, các ứng viên cần chuẩn bị một bài luận (yêu cầu đính kèm) để gửi cho Trường  Đại học  Universitas Gadjah Mada chấm và xét duyệt.
Đây là chương trình khá hay và có sự cạnh tranh nhất định (dựa trên bài luận và khả năng tiếng Anh)

Dear Nha Trang University,

We are from the Office of International Affairs and Cooperation of Faculty of Philosophy Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

Our faculty will be holding a course on "Contemporary Issues on Ethics and Applied Philosophy" on 3 - 10 November 2019 in Faculty Philosophy Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. The course will gather students from South East Asian countries and beyond.
 
In conjunction with that program and on behalf of the Faculty of Philosophy Universitas Gadjah Mada, We are delighted to invite you and your students to participate in our program.

We hope that you could spread the word of our summer course program. To provide you with a brief information regarding the backgrounds and the objectives of the program, kindly find the file attached.

To apply in this program, you can access through this link: https://admission.ugm.ac.id/registration/

To minimize difficulties of applying individually, the students and professors from your institution can apply collectively through you as facilitator. We will provide the form for you to fill and we expect a follow up by 30 September 2019

There are scholarships available for only students and the guidelines are attached. The scholarship cover accommodation and meals during the course

For further information please contact us at oiac.philosophy@ugm.ac.id or at a phone number +62822 4254 0991 (Ms. Adita Nurdia Damayanti).

Thank you for your cooperation.

Looking forward to hearing from you soon.
List of applicants 
Essay guidelines
Summer course poster

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh 26/09/2019

Bài viết trước

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh 26/09/2019
ĐIỂM TIN NỘI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

Bài viết tiếp theo

ĐIỂM TIN NỘI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

Related articles

ĐIỂM TIN NỘI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ
03/01/2022

ĐIỂM TIN NỘI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

KHOẢNG KHẮC TRI ÂN - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM BÊN NTUEC
25/11/2021

KHOẢNG KHẮC TRI ÂN - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM BÊN NTUEC

CUỘC THI LỜI TRI ÂN THẦY CÔ - LỜI CẢM ƠN
25/11/2021

CUỘC THI LỜI TRI ÂN THẦY CÔ - LỜI CẢM ƠN

BUỔI SINH HOẠT ĐÓN MỪNG LỄ HỘI HALLOWEEN CỦA CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
10/11/2021

BUỔI SINH HOẠT ĐÓN MỪNG LỄ HỘI HALLOWEEN CỦA CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG