Nghiên cứu khoa học

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE
20/01/2021

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE

Hội thảo Khoa học cấp Khoa - Khoa Ngoại ngữ 27/06/2020
22/09/2020

Hội thảo Khoa học cấp Khoa - Khoa Ngoại ngữ 27/06/2020

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"
14/06/2019

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Giảng dạy Văn học Mỹ"

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)
20/04/2019

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2018-2019)

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"
22/01/2019

Khoa Ngoại ngữ tổ chức tập huấn "Sử dụng RUBRICS trong đánh giá"

Tập huấn giáo trình LIFE (năm học 2018-2019)
13/09/2018

Tập huấn giáo trình LIFE (năm học 2018-2019)

 Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần II (năm học 2017-2018)
22/06/2018

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần II (năm học 2017-2018)

Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018
12/05/2018

Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018

Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh (ELT) lần III (năm học 2017-2018)
21/04/2018

Hội thảo Tập huấn giảng dạy Tiếng Anh (ELT) lần III (năm học 2017-2018)

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018)
01/02/2018

Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018)

Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018)
09/01/2018

Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018)