Hoạt động ngoại khóa

CLB Tiếng Anh tổ chức Hội thảo "How to Learn English Effectively"

 • 30/11/2018
 • 54

Buổi ra mắt NTU English Club

 • 30/11/2018
 • 285

English Club 03/2018

 • 28/09/2018
 • 196

English Club 12/2017

 • 28/09/2018
 • 190

English Club 10/2017

 • 28/09/2018
 • 175

English Club 04/2017

 • 28/09/2018
 • 166