Search

Giới thiệu về Khoa

1.Sơ lược lịch sử hình thành:

Tiền thân của Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Nha Trang là bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học Cơ bản. Năm 2005, được sự cấp phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, ngành Ngôn ngữ Anh Du lịch và Ngôn ngữ Anh Biên-Phiên dịch được đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang. Trong những năm đầu phát triển ngành, Trường Đại học Nha Trang đã liên kết với tổ chức quốc tế từ Úc, Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan để đào tạo Ngoại ngữ cho sinh viên của Khoa. Sự liên kết này đã tạo điều kiện thúc đẩy chất lượng đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Nha Trang. Để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng về nguồn nhân lực cao của tỉnh Khánh Hòa, của các vùng khu vực lân cận và các địa phương khác trên cả nước, và cùng với vị thế ngày càng đi lên của Trường Đại học Nha Trang, Khoa Ngoại Ngữ trường Đại học Nha Trang đã được thành lập vào ngày 9 tháng 9 năm 2009. Từ năm 2009 đến nay, Khoa Ngoại Ngữ liên tục phát triển về cả số lượng và chất lượng. 90% sinh viên tốt nghiệp ra trường đều có việc làm và được các doanh nghiệp đánh giá là đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng.

2. Đội ngũ cán bộ khoa học:

Hiện nay Khoa Ngoại ngữ bao gồm 02 bộ môn: Bộ môn Thực hành Tiếng và Bộ môn Biên Phiên dịch. Toàn Khoa có tổng cộng 30 cán bộ viên chức gồm 29 giảng viên (01 giảng viên kiêm nhiệm) và 01 viên chức hành chính. Đại đa số giảng viên trong Khoa đều được đào tạo tại các nước tiên tiến như: Anh, Úc, Canada, Pháp, Trung Quốc, Nga. Hàng năm, Khoa Ngoại ngữ mời các giáo sư, tiến sĩ và giáo viên tình nguyện của các nước Mỹ, Úc, Canada, Nga, Đài Loan, Nhật Bản đến tham gia tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giảng viên và giảng dạy cho sinh viên của Khoa.3. Các chuyên ngành đào tạo:

  Khoa Ngoại Ngữ có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung và Nhật với các nhiệm vụ cụ thể:

- Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngữ bậc Đại học hệ chính quy với 04 chuyên ngành: Biên-phiên dịch, Tiếng Anh du lịch và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Song ngữ Anh - Trung;

  - Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngữ bậc Đại học hệ bằng 2 chuyên ngành Biên-phiên dịch và bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh Du lịch;

- Giảng dạy ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung, Nga, Nhật) cho sinh viên khối không chuyên ngữ của toàn trường;

- Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo các chương trình chứng chỉ quốc gia;

- Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho các bậc học ở các Khoa chuyên ngành của Trường Đại Học Nha Trang: Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ kỹ thuật cơ khí;

Từ ngày thành lập Khoa cho đến nay, đội ngũ giảng viên Khoa Ngoại ngữ không ngừng cập nhật tài liệu giáo trình của các nước phát triển, đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo định hướng: lấy người học làm trung tâm, phương pháp thực hành giao tiếp, dạy ngoại ngữ kết hợp dạy tư duy và tiếp cận thực tiễn. Ngoài ra, Khoa Ngoại ngữ luôn có chiến lược đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo chuẩn quốc tế và tiếp cận thực tiễn của khu vực Nam Trung Bộ.

 


 

Một số hình ảnh về hoạt động học tập và ngoại khóa của sinh viên trong khoa

 


 

4. Các hướng nghiên cứu khoa học:

Nhiệm vụ chính của khoa Ngoại ngữ là đào tạo ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu xã hội, vì vậy định hướng nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ trong những năm gần đây là nghiên cứu chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với điều kiện của sinh viên khu vực miền Nam Trung Bộ Việt Nam.