Search

Chi bộ Khoa

 
 
Minimize
GIỚI THIỆU CHI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

Chi bộ Khoa Ngoại ngữ được thành lập từ tháng 10 năm 2009, là Chi bộ luôn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, Chi bộ gồm 15 Đảng viên
Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí:
1. Bí thư: Đ/c Võ Nguyễn Hồng Lam
2. Phó bí thư: Đ/c Lê Hoàng Duy Thuần
3. Chi ủy viên: Đ/c Trần Thị Thu Trang