Thông báo bộ môn Biên Phiên dịch

Danh sách xét tốt nghiệp quý I/2020

  • 22/10/2020

Danh sách sinh viên đủ điều kiện để xét tốt nghiệp quý I/2020 (xem tại đây)

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp quý I/2020 (xem tại đây)