Công bố chuyên ngành đào tạo mới - Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng)

Sáng ngày 26/05/2018, cùng với đại diện các Khoa, Viện khác thuộc trường ĐH Nha Trang, khoa Ngoại ngữ đã công bố chuyên ngành đào tạo mới thuộc quản lý của Khoa: chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng).
Tải tệp đính kèm | Đọc online

Chuyên ngành đào tạo mới của Khoa nằm trong 6 ngành, chuyên ngành đào tạo mới sẽ được tuyển sinh bắt đầu từ năm học 2018-2019 của Nhà trường.
Chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng) được mong đợi sẽ mở ra thêm cơ hội mới cho các bạn trẻ được học tập tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để có thể đáp ứng được nhu cầu về nhân lực trong các ngành du lịch dịch vụ của tỉnh nhà cũng như của các tỉnh thành phố trên khắp cả nước.Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018

Bài viết trước

Kết quả đêm Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên ngữ 2018
Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

Bài viết tiếp theo

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

Related articles

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ
20/01/2021

Thông tin tuyển dụng công nhật cho dịp Tết cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE
20/01/2021

GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN LIFE

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3
06/01/2021

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh lần 3