Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ tại văn phòng khoa hoặc thông qua email, điện thoại hoặc gửi thông điệp trực tiếp qua mẫu bên dưới

Địa chỉ

Tầng 4 Nhà Đa Năng, 02 Tôn Thất Tùng. P. Vĩnh Thọ, Nha Trang

Số điện thoại

0258 32471370

update

Hộp thư

knn@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Processing...