Liên hệ

Quý phụ huynh, sinh viên có nhu cầu được tư vấn hoặc có ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ tại Văn phòng khoa hoặc thông qua email, điện thoại.

Địa chỉ

Tầng 4, Nhà Đa Năng, 02 Tôn Thất Tùng

Số điện thoại

0258 32471370

update

Giữ liên lạc