Hợp tác trong nước

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - QUẢNG BÁ

-  Khoa Ngoại ngữ đã ký kết hợp tác dài hạn với các doanh nghiệp như Sheraton, Amiana và Fusion để sinh viên thực tập làm việc. Ngoài ra, khoa đã hợp tác với công ty du lịch TICTOUR để sinh viên thực tập hướng dẫn TOUR khách quốc tế.

-  Khoa đã tổ chức quảng bá phát triển ngành nghề với các hoạt động như: quay phóng sự tin tức phản ánh chân thực và kịp thời các hoạt động của Khoa và sinh viên qua đài truyền hình, đài phát thanh; tổ chức các chuyến tham quan cho sinh viên; sinh viên và giảng viên tham gia các hoạt động tình nguyện...


 HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Năm 2012, Khoa cùng với trường Đại học Ngoại ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội liên kết với trường đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Mỹ) đào tạo chương trình sau đại học ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. (Xem chi tiết Chương trình Liên kết )


Ngoài hợp tác quốc tế, Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Nha Trang cũng đẩy mạnh hợp tác trong nước, tìm kiếm những cơ hội làm việc, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngữ của Khoa.
Khoa Ngoại ngữ đã hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp trong nước thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó các khu nghỉ dưỡng, khách sạn lớn luôn là những đối tác quan trọng trong công tác hợp tác quốc tế của Khoa. 
 

Buổi làm việc giữa Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ và Cam Ranh RiveriaBan chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ và đại diện Champa Island