Nghiên cứu Khoa học

 

 

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

TÊN BÁO CÁO

TÁC GIẢ

18/12/2020

 

16.30 pm

VP BM

GIẢNG DẠY CÁC KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng viết của sinh viên

 ThS. Nguyễn Trọng Lý

Nghiên cứu sử dụng lồng tiếng trong giảng dạy học phần Ngữ âm thực hành cho sinh viên chuyên ngữ

 ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

Vận dụng phương pháp vẽ sơ đồ tư duy trong việc giảng dạy ngữ âm cho các lớp tiếng Nga A1

 ThS. Phan Minh Đức